Om eksem og utslett

Om eksem og utslett

Hva forårsaker eksem?

Eksem skyldes at hudbarrieren, hudens ytre beskyttelse, har blitt skadet og det har oppstått en betennelse. Årsaken til at man får eksem varierer. Det kan for eksempel skyldes at huden har blitt tørr, eller at man har kommet i kontakt med et stoff som huden reagerer på.

De eksakte årsakene til eksem er ikke helt klarlagt, men antas å være relatert til flere ulike faktorer.

Eksem har vært koblet til både genetiske og ytre faktorer, som irriterende og allergene stoffer, men også emosjonelle faktorer som stress.

Disse faktorene er forbundet med en ubalanse i kroppens immunsystem. Denne ubalansen er knyttet til lave nivåer av én type cytokin og overproduksjon av andre cytokiner.

Cytokiner er små proteiner som immunforsvaret bruker for å regulere og kommunisere med ulike systemer i kroppen. Ubalansen i cytokinene fører til at hudens immunforsvar angriper seg selv, noe som fører til en betennelse i huden som gir opphav til eksem.

Eksem og hudirritasjoner har en tendens til å komme og gå.